Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Ιστορία προσανατολισμού, 5ο κριτήριο, Α΄ κεφ.


ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ανθρρωπιστικών σπουδών) Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

 5ο κριτήριο αξιολόγησης, δίωρο
                                                          Παπατσίρος Απόστολος
                                                                                                 φιλόλογος
                                                 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
                                                   ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Φεντερασιόν
β. Βενιζελισμός στην οικονομία
                                                                                                      Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση:

α. Το πρόβλημα της μεγάλης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα προέκυψε μετά την ενσωμάτωση των  
     Επτανήσων (1881) και της Άρτας - Θεσσαλίας (1864).
β. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ελλάδος (ΣΕΚΕ) αργότερα μετονομάστηκε σε
    Λαϊκό κόμμα.
γ. Η υπερπόντια μετανάστευση των Ελλήνων στις ΗΠΑ εκτόνωσε τις εντάσεις που προκάλεσε
    στη χώρα η σταφιδική κρίση.
δ. Η ¨διχοτόμηση της δραχμής¨ το 1922 ήταν μια μορφή εσωτερικού αναγκαστικού δανείου.
ε. Την υδροδότηση της Αθήνας ανέλαβε το 1925 η βρετανική εταιρία ΟΥΛΕΝ.
                                                                                                    Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Β1
Ποια πλεονεκτήματα επέτρεπαν στην Ελλάδα τη θετική οικονομική της πορεία στα δύσκολα χρόνια του Μεσοπολέμου (1919-1939);
                                                                                                    Μονάδες 13
ΘΕΜΑ Β2
Γιατί ο δανεισμός των Συμμάχων προς την Ελλάδα το 1917 χαρακτηρίστηκε ιδιόμορφος;
                                                                                                    Μονάδες 12
                                                  ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
   Αντλώντας στοιχεία από την ακόλουθη πηγή και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα εξής :
α) Ποια γεγονότα επιτάχυναν την αγροτική μεταρρύθμιση μετά το 1917; (μονάδες 5)
β) Ποιος ο σκοπός αυτής της μεταρρύθμισης; (μονάδες 5) και
γ) Ποια τα αποτελέσματα της; (μονάδες 15) .
                                                           
    Η αγροτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα επιταχύνθη λόγω των περιστάσεων του ¨παρατεταμένου εμφυλίου πολέμου¨ και της δραματικής αποτυχίας του νεοελληνικού εδαφικού επεκτατισμού. Το όλο πλαίσιο προσδιορίζεται κατ’ ακριβέστερο τρόπο, αν προσθέσουμε στα ανωτέρω τη θεαματική άνοδο των ελληνικών μεσαίων στρωμάτων, φορέων της αντίληψης του απρόσωπου καπιταλισμού, και τον μαζικό επαναπατρισμό των προσφύγων της Μικράς Ασίας.                                                    
 (Κώστα Βεργόπουλου : Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα - Εκδόσεις Εξάντας 1975, σελ.175)
                                                                                                    Μονάδες 25 
ΘΕΜΑ Γ2
    Αντλώντας στοιχεία από την ακόλουθη πηγή και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στα δημογραφικά και οικονομικά οφέλη των Βαλκανικών αγώνων για την Ελλάδα, καθώς και στα προβλήματα που προέκυψαν από την ενσωμάτωση των νέων περιοχών στον εθνικό κορμό.
                                                                 
     Οι Βαλκανικοί πόλεμοι συνδυάζοντας στην τελική τους φάση τον αγώνα των Κρητικών και των Μακεδόνων για την ανεξαρτησία τους, είχαν και οι δυο αγώνες αίσιο τέλος. Εκτός από τη Μακεδονία και την Κρήτη, η Ελλάδα αυξήθηκε εδαφικά στην Ήπειρο και κατέληξε να ελέγχει στην ουσία πολυάριθμα ελληνόφωνα νησιά….Η Ελλάδα απέκτησε μεγαλύτερη έκταση καλλιεργήσιμης γης, ενώ η αξία της αγροτικής παραγωγής ανέβηκε από 262.000.000 δραχμές το 1912 στα 413.000.000 δραχμές το 1914.
    Αν όμως αυτά τα κέρδη ήταν σταθερά, αυτό δε σήμαινε ότι δε συνοδεύονταν και από σοβαρά προβλήματα. Τα εκτεταμένα βόρεια σύνορα, που είχαν χαραχτεί άσχημα σε μερικές μεριές, ήταν δύσκολο να προστατευτούν. Επιπλέον η Ελλάδα είχε αποκτήσει και ένα ευρύ τμήμα μη ελληνικού (μη υπαγόμενου στο Πατριαρχείο) πληθυσμού. Στο ελληνικό κομμάτι της Μακεδονίας ζούσαν μόνο 528.000 Έλληνες (μαζί με τους Βλάχους) απέναντι σε 465.000 μουσουλμάνους…Βέβαια τα νησιά του Αιγαίου ήταν σχεδόν εντελώς ελληνικά, στη Μυτιλήνη όμως και στη Λήμνο υπήρχαν περίπου 9.000 μουσουλμάνοι. Το 1914 ζούσαν στην Ελλάδα περίπου 750.000 άτομα που δεν ανήκαν στο ελληνικό στοιχείο. Οι περισσότεροι κατοικούσαν κατά μήκος των μακρών βορείων συνόρων και επομένως αποτελούσαν απειλή σε περίπτωση πολέμου.
(Duglas Dakin: Η ενοποίηση της Ελλάδας,1770-1923, εκδόσεις ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998, σελ.303-304)
                                                                                                     Μονάδες 25
                              
                                                        
                                                                   Καλή επιτυχία...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου