Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Ιστορία Προσανατολισμού, Α΄ κεφ. (3ο κριτήριο αξιολόγησης, ωριαίο)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ανθρωπιστικών Σπουδών)  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
 

Α΄κεφ. 3ο κριτήριο αξιολόγησης                                       Παπατσίρος Απόστολος  
                                                                                                     φιλόλογος                    
                                                                                                  
                                                          ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. «Μεγάλη Ιδέα»
β. Πτώχευση του 1893.
                                                                               Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση:

α) Με τη γραμμή Αμβρακικού – Παγασητικού τα βόρεια σύνορα άγγιξαν τον Όλυμπο και τη Μακεδονία.
β) Προς το τέλος του 20ου αι. λόγω της σταφιδικής κρίσης άνοιξαν οι δρόμοι προς την Αμερική.
γ) Προς το τέλος του 19ου αι. οι Έλληνες του εξωτερικού κατάλαβαν τη σημασία της φτωχής τους πατρίδας.
δ) Στην Ελλάδα το εξωτερικό εμπόριο ήταν σχεδόν μόνιμα παθητικό μέχρι το 1913.
ε) Με την εκποίηση των εθνικών γαιών το 1780-1781 το κράτος αποκόμισε έσοδα μόνο στο 30% του αντιτίμου των παραχωρούμενων γαιών.
                                                                               Μονάδες 20
ΘΕΜΑ Β1
Ποιοι παράγοντες επηρέαζαν θετικά τη δημιουργία οδικού δικτύου στην Ελλάδα και ποιοι ανασταλτικά;
                                                                               Μονάδες 20
ΘΕΜΑ Β2
Πότε και πώς ξεκίνησε τη λειτουργία της η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος;
                                                                               Μονάδες 25

                                                    ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Πότε σημειώθηκε πρόοδος στην ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και σε ποιους ειδικότερα τομείς; Η απάντησή σας να απορρέει από τις ιστορικές σας γνώσεις και την ιστορική πηγή που ακολουθεί.

   Η εμφάνιση νέων βιομηχανιών στην περίοδο 1864-1890 έχει ερμηνευθεί ως απόδειξη μιας σοβαρής πρώτης εκβιομηχάνισης και ως ένδειξη του καπιταλιστικού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας. Πρόκειται για παρερμηνεία. Οι νέες βιομηχανικές μονάδες ίσως ν’ άλλαξαν αισθητά τη στατιστική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, αλλά μια στατιστική χωρίς την κατάλληλη ερμηνεία μπορεί να είναι εξαιρετικά παραπλανητική. Μεταξύ 1886 και 1889 παρατηρείται αναμφιβόλως μια εντυπωσιακή αύξηση από 22 εργοστάσια σε 145, που αντιστοιχεί σε 600% περίπου. Με την ίδια αριθμητική λογική, αν χρησιμοποιηθούν ως βάση τα τρία ή τέσσερα εργοστάσια του 1830, η αύξηση ως το 1889 φτάνει στο αξιοθαύμαστο ποσοστό του 4.000%. Είναι φανερό ότι ποσοστά αυτού του είδους είναι παραπλανητικά, γιατί βασίζονται σε ένα σημείο εκκίνησης που βρίσκεται πολύ κοντά στο μηδέν. Μεταξύ 1875 και 1889, π.χ, παρατηρείται μια αύξηση από 95 σε 145 εργοστάσια. Αλλά από τις 50 νέες μονάδες, οι 44 ήταν αλευρόμυλοι και οι 4 ελαιοτριβεία. Επιπλέον οι περισσότερες εξυπηρετούσαν την σιτοπαραγωγή της Θεσσαλίας και της Άρτας και πολλές «προσαρτήθηκαν» στην Ελλάδα, μαζί με τις επαρχίες αυτές, το 1880. Επομένως η αύξηση δεν δείχνει εκβιομηχάνιση: απλώς κατοπτρίζει την εδαφική επέκταση της χώρας και την αντίστοιχη αύξηση του πληθυσμού.

(Γ. Δερτιλή, Κοινωνικός Μετασχηματισμός και Στρατιωτική Επέμβαση 1880-1909, σσ. 89-90)
                                                                            Μονάδες 25
                                               Καλή επιτυχία...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου