Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Ιστορία Προσανατολισμού, Α΄ κεφ. (2ο κριτήριο αξιολόγησης, ωριαίο)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ανθρωπιστικών Σπουδών) Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ


Α΄ κεφ. 2ο κριτήριο αξιολόγησης                                    Παπατσίρος Απόστολος     
                                                                                                   φιλόλογος
                                                    ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Πτώχευση του 1893
β. Διάνοιξη διώρυγας της Κορίνθου.
                                                                                                  Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση:

α) Κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου, το 1864, υπήρξε ναυτικός αποκλεισμός της χώρας.
β) Ο μικρός πληθυσμός της χώρας κατά τον 19ο αι. περιόριζε τις εμπορικές δραστηριότητες των Ελλήνων.
γ) Το πρώτο κύμα ίδρυσης βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ξεκινά γύρω στα 1870.
δ) Πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας ήταν ο Ελβετός φιλέλληνας Εϋνάρδος.
ε) Ο ΔΟΕ μετεβλήθη και σε τεχνικό συμβουλευτικό σώμα για την ανάκαμψη της οικονομίας.
                                                                                                  Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β1
Πότε ολοκληρώθηκε και πώς χρηματοδοτήθηκε η κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα;
                                                                                                  Μονάδες 13
ΘΕΜΑ Β2
Γιατί κατά τη διάρκεια της επανάστασης παρατηρείται κάμψη της ναυτιλιακής δραστηριότητας των Ελλήνων;
                                                                                                  Μονάδες 12

                                                     ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και την ακόλουθη πηγή να προσδιορίσετε τους στόχους και τα αποτελέσματα της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1871.

     Η μεταρρύθμιση του 1871 είχε, μεταξύ άλλων, τη σημαντική συνέπεια ότι παρακίνησε εμμέσως ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη των κερδοσκοπικών καλλιεργειών, οι οποίες προορίζοντο κυρίως για την εξαγωγή. Πλην όμως, η επέκταση των εξαγωγικών φυτειών αποτέλεσε ένα παράγοντα επιδείνωσης του διατροφικού ελλείμματος της χώρας. Ένα προοδευτικώς διογκούμενο τμήμα της καλλιεργήσιμης γης αφαιρείτο από την καλλιέργεια των δημητριακών προκειμένου ν’ αφιερωθεί στις εξαγωγικές φυτείες, επί των οποίων συνωστίζετο ιδιαιτέρως το πλήθος των μικροτάτων οικογενειακών κλήρων. Γενικώς, το Κράτος ευνόησε την επέκταση των φυτειών των αμπελώνων και του καπνού για τους εξής λόγους: α) τα προϊόντα των φυτειών απέφεραν μια διογκούμενη ροή συναλλάγματος, β) εκ παραλλήλου, οι αυξανόμενες εξαγωγές απέφεραν αυξανόμενα δημόσια έσοδα εκ των τελωνειακών δασμών εξαγωγής και γ) η εξ αυτού πληρέστερη ενσωμάτωση της αγροτικής παραγωγής στην διεθνή αγορά επέτρεπε στο Κράτος να επιβάλει τον έλεγχό του επί των αγροτών, κατά τρόπο πολύ πιο ολοκληρωτικό απ’ ό,τι θα του ήταν δυνατόν στην περίπτωση μιας δημητριακής ή αυτάρκους οικονομίας. Βεβαίως, η κατάσταση περιπλεκόταν από το γεγονός ότι, σε τελευταία ανάλυση, το συνάλλαγμα που απέφεραν στο Κράτος οι φυτείες ξοδευόταν πάραυτα στο εξωτερικό για τη χρηματοδότηση του σιτικού ελλείμματος της χώρας.

(Κ.Βεργόπουλου, Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, Η κοινωνική ενσωμάτωση της γεωργίας, 111-112)
                                                                                                   Μονάδες 25
                                                                Καλή επιτυχία...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου