Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Αρχαιοπρεπείς εκφράσεις


   ΛΟΓΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ

 
                                                                                                Παπατσίρος Απόστολος                                                                                                           Φιλόλογος

                                                 
                                ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ                                                              

1) Να αποδώσετε τη σημασία των αρχαιοπρεπών λέξεων ή φράσεων:

  α
αβρόχοις ποσί…………………………………………………………………………………
Αβδηρίτης…………………………………………………………………………………….
αβελτηρία……………………………………………………………………………………..
αγαστός……………………………………………………………………………………….
άθυρμα………………………………………………………………………………………..
αιδώς Αργείοι ………………………………………………………………………………..
αιέν αριστεύειν ……………………………………………………………………………….
αλχημεία………………………………………………………………………………………
Αμαζόνες……………………………………………………………………………………..
Αμάλθειον κέρας……………………………………………………………………………..
αιχμή του δόρατος…………………………………………………………………………….
αμφότεροι……………………………………………………………………………………..
ανακρούω πρύμναν……………………………………………………………………………
αναφανδόν…………………………………………………………………………………….
ανέκαθεν………………………………………………………………………………………
αντίπαλον δέος………………………………………………………………………………..
αποδιοπομπαίος τράγος……………………………………………………………………….
από καθέδρας………………………………………………………………………………….
από μηχανής θεός……………………………………………………………………………..
αποφράς ημέρα………………………………………………………………………………..
αποχρώσαι ενδείξεις…………………………………………………………………………..
άρδην………………………………………………………………………………………….
αρειμάνιος…………………………………………………………………………………….
Αρμαγεδδών………………………………………………………………………………….
άρχειν και άρχεσθαι…………………………………………………………………………..
ασκαρδαμυκτί………………………………………………………………………………...
ασκός του Αιόλου…………………………………………………………………………….
Άτη……………………………………………………………………………………………
αυτόχθων……………………………………………………………………………………..
αυτόχρημα……………………………………………………………………………………
άχθος αρούρης……………………………………………………………………………….
αχίλλειος πτέρνα……………………………………………………………………………..

  β
Βαβέλ………………………………………………………………………………………....
Βαλκυρίες…………………………………………………………………………………….
βουστροφηδόν………………………………………………………………………………..

  γ
γαία πυρί μειχθήτω …………………………………………………………………………...
γερανοί του Ιβύκου……………………………………………………………………………
γη και ύδωρ…………………………………………………………………………………...
γη Χαναάν…………………………………………………………………………………….
γόρδιος δεσμός……………………………………………………………………………….
γράμμα κενόν………………………………………………………………………………....

  δ
δαμόκλειος σπάθη…………………………………………………………………………….
Δάμων και Φιντίας…………………………………………………………………………….
διά πυρός και σιδήρου………………………………………………………………………...
διά το θεαθήναι………………………………………………………………………………..
διάττων αστήρ…………………………………………………………………………………
διέβην το Ρουβίκωνα………………………………………………………………………….
δίκην…………………………………………………………………………………………..
διονυσιασμός………………………………………………………………………………….
Διόσκουροι…………………………………………………………………………………….
δούναι και λαβείν……………………………………………………………………………...
δούρειος ίππος………………………………………………………………………………...
δρακόντεια μέτρα……………………………………………………………………………...
δώρον άδωρον………………………………………………………………………………...

  ε
εάλω η Πόλις…………………………………………………………………………………..
Εγκέλαδος……………………………………………………………………………………..
είθισται………………………………………………………………………………………...
ειρήσθω εν παρόδω…………………………………………………………………………...
Ερινύες (ή Ευμενίδες)………………………………………………………….……………...
ερμαφρόδιτος………………………………………………………………………………….
εις επίκοον όλων ……………………………………………………………………………..
εις επίρρωσιν………………………………………………………………………………….
εις το διηνεκές………………………………………………………………………………...
εκάστοτε………………………………………………………………………………………
εκατέρωθεν…………………………………………………………………………………...
εκατόμβη……………………………………………………………………………………...
εκ βαθέων……………………………………………………………………………………..
εκ βάθρων……………………………………………………………………………………..
εκτοξεύει μύδρους…………………………………………………………………………….
εκ του μη όντος………………………………………………………………………………..
εκ του σύνεγγυς……………………………………………………………………………….
εκ των ένδον…………………………………………………………………………………..
εκ των ενόντων………………………………………………………………………………..
εκ των ων ουκ άνευ…………………………………………………………………………...
έκων άκων…………………………………………………………………………………….
ελιξήριο……………………………………………………………………………………….
ελέω Θεού…………………………………………………………………………………….
εναλλάξ………………………………………………………………………………………..
ένθεν και ένθεν………………………………………………………………………………..
εν πλω………………………………………………………………………………………....
ενταύθα………………………………………………………………………………………..
εν χορώ………………………………………………………………………………………..
εν χρω κεκαρμένοι…………………………………………………………………………….
εξ απαλών ονύχων…………………………………………………………………………….
εξ απορρήτων………………………………………………………………………………....
εξ ιδίων κρίνει τα αλλότρια…………………………………………………………………...
έξις δευτέρα φύσις…………………………………………………………………………....
εξ οικείων τα βέλη…………………………………………………………………………….
έξωθεν………………………………………………………………………………………...
εξώλης και προώλης………………………………………………………………………….
επαΐων…………………………………………………………………………………………
έπεα πτερόεντα………………………………………………………………………………..
επέκεινα……………………………………………………………………………………….
επί ξυρού ακμής……………………………………………………………………………….
έργω…………………………………………………………………………………………...
έρεβος………………………………………………………………………………………….
Ερμαφρόδιτος………………………………………………………………………………….
ερρίφθη ο κύβος……………………………………………………………………………….
ερήμην…………………………………………………………………………………………
ερρέτω………………………………………………………………………………………....
έρρωσο – έρρωσθε…………………………………………………………………………….
έτερον εκάτερον………………………………………………………………………………..
ευ ζην…………………………………………………………………………………………..

  ζ
ζην επικινδύνως………………………………………………………………………………..
ζώον φύσει πολιτικόν ………………………………………………………………………….
ζώπυρο………………………………………………………………………………………....

  η
ήγουν……………………………………………………………………………………………
Ηγερία…………………………………………………………………………………………..
ήθος ανθρώπω δαίμων………………………………………………………………………....
ηλίου φαεινότερον……………………………………………………………………………...
Ηλύσια πεδία…………………………………………………………………………………...
ήμαρτον………………………………………………………………………………………...
Ηρόστρατου σύμπλεγμα……………………………………………………………………….
ήρξατο χειρών αδίκων………………………………………………………………………….
ήσσονος σημασίας……………………………………………………………………………..

  θ
θέσει…………………………………………………………………………………………....
θεία δίκη………………………………………………………………………………………..
Θέμις…………………………………………………………………………………………...
θύραθεν παιδεία………………………………………………………………………………...

  ι
ιδιαζόντως ειδεχθές...…………………………………………………………………………...
ιδία βουλήσει……………………………………………………………………………………
ίδωμεν…………………………………………………………………………………………..
ιθύνοντες………………………………………………………………………………………..
ιστός της Πηνελόπης……………………………………………………………………………
ισχύς εν τη ενώσει………………………………………………………………………………
ίτε παίδες Ελλήνων……………………………………………………………………………..

  κ
καθ’ έξιν ……………………………………………………………………………………….
καθεστηκυία τάξις……………………………………………………………………………..
καθεύδειν υπό τον μανδραγόραν……………………………………………………………....
καινά δαιμόνια…………………………………………………………………………………
καιροί ου μενετοί………………………………………………………………………………
καλός κ’ αγαθός……………………………………………………………………………….
Κασσάνδρα…………………………………………………………………………………….
κατάγω νίκην ………………………………………………………………………………….
κατά κόρον…………………………………………………………………………………….
κατ’ αρχάς……………………………………………………………………………………..
κατ’ αρχήν……………………………………………………………………………………..
κατά συρροή…………………………………………………………………………………..
κατά το δοκούν………………………………………………………………………………..
κατά το μάλλον ή ήττον……………………………………………………………………….
κατ’επίφασιν…………………………………………………………………………………..
κατ’ ευφημισμόν………………………………………………………………………………
κατ’ ιδίαν………………………………………………………………………………………
κεκλεισμένων των θυρών…………………………………………………………………….
κεραυνός εν αιθρία……………………………………………………………………………
Κέρβερος……………………………………………………………………………………..
κλεινόν άστυ………………………………………………………………………………….
κλίνη του Προκρούστη……………………………………………………………………….
κοινή η τύχη και το μέλλον αόρατον………………………………………………………….
κόλαφος……………………………………………………………………………………….
κόμη της Βερενίκης…………………………………………………………………………...
κομίζω γλαύκα εις Αθήνας……………………………………………………………………
κόπρος του Αυγείου…………………………………………………………………………..
κορυβαντισμός………………………………………………………………………………..
κουτί της Πανδώρας…………………………………………………………………………..
Κροίσος……………………………………………………………………………………….
κτήμα ες αεί…………………………………………………………………………………...
κύκνειον άσμα………………………………………………………………………………...

  λ
Λαβύρινθος……………………………………………………………………………………
λάθρα………………………………………………………………………………………….
Λερναία Ύδρα..……………………………………………………………………………….
λίαν……………………………………………………………………………………………
λίκνο…………………………………………………………………………………………..
Λυδία λίθος…………………………………………………………………………………...

  μ
Μαινάδες………………………………………………………………………………………
μάντης κακών επών……………………………………………………………………………
Μέγαιρα……………………………………………………………………………………….
μείζονος σημασίας…………………………………………………………………………….
Μέντορας……………………………………………………………………………………...
μετά βδελυγμίας……………………………………………………………………………….
μετά παρρησίας………………………………………………………………………………...
μεταξύ σφύρας και άκμονος…………………………………………………………………...
μετ’ επιτάσεως………………………………………………………………………………....
μέτρον άριστον…………………………………………………………………………………
Μήδεια…………………………………………………………………………………………
μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω………………………………………………………………….
μηδέν άγαν……………………………………………………………………………………..
μηδένα προ του τέλους μακάριζε……………………………………………………………...
μήλον της Έριδος……………………………………………………………………………...
μη μου άπτου…………………………………………………………………………………..
μη μου τους κύκλους τάραττε…………………………………………………………………
μη προτρεχέτω η γλώσσα της διανοίας……………………………………………………….
Μίδας………………………………………………………………………………………….
μίτος Αριάδνης………………………………………………………………………………..
Μοίρες………………………………………………………………………………………...
Μορφέας (αγκαλιά του Μορφέως)……………………………………………………………
μούσα………………………………………………………………………………………….

  ν
Νάρκισσος…………………………………………………………………………………….
Νέμεσις………………………………………………………………………………………..
νόστιμον ήμαρ………………………………………………………………………………...
νους υγιής εν σώματι υγιεί……………………………………………………………………

  ξ
ξενηλασία……………………………………………………………………………………...
ξένιος Ζεύς…………………………………………………………………………………….

  ο
ό γέγονε, γέγονε………………………………………………………………………………
όθεν…………………………………………………………………………………………..
οιδιπόδειο σύμπλεγμα………………………………………………………………………..
οικεία βουλήσει………………………………………………………………………………
οικεία κακά…………………………………………………………………………………...
οιονεί…………………………………………………………………………………………
οιωνός………………………………………………………………………………………..
οίστρος……………………………………………………………………………………….
ό μη γένοιτο………………………………………………………………………………….
όμοιος ομοίω αεί πελάζει…………………………………………………………………….
ο νοών νοείτω………………………………………………………………………………...
όπερ έδει δείξαι……………………………………………………………………………….
όπου γη και πατρίς…………………………………………………………………………….
όπου δει……………………………………………………………………………………….
ουαί τοις ηττημένοις…………………………………………………………………………..
ουδείς εκών κακός…………………………………………………………………………….
ούκ εν τω πολλώ τω ευ………………………………………………………………………..
οψόμεθα εις Φιλίππους………………………………………………………………………..

  π
παίζομεν εν ου παικτοίς……………………………………………………………………….
Πακτωλός……………………………………………………………………………………..
παλλάδιο………………………………………………………………………………………
πανάκεια……………………………………………………………………………………….
πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος………………………………………………………….
παρά θιν’ αλός………………………………………………………………………………....
παρ’ αξίαν……………………………………………………………………………………...
πάραυτα………………………………………………………………………………………...
παρ’ ελπίδα……………………………………………………………………………………..
πάρθιον βέλος…………………………………………………………………………………..
πεμπτουσία……………………………………………………………………………………..
περαιτέρω………………………………………………………………………………………
περί όνου σκιάς………………………………………………………………………………...
πίθος Δαναΐδων………………………………………………………………………………...
πνέω μένεα……………………………………………………………………………………..
πνέει τα λοίσθια………………………………………………………………………………...
πόθεν έσχες………………………………………………………………………………….....
πόρρω…………………………………………………………………………………………..
ποιείται την νήσσαν…………………………………………………………………………….
προς άγραν……………………………………………………………………………………...
πρωτεϊκός……………………………………………………………………………………….
Πυγμαλίων……………………………………………………………………………………...
πυξ λαξ………………………………………………………………………………………....
πύρρειος νίκη…………………………………………………………………………………...

  ρ
ραστώνη……………………………………………………………………………………......
ρήμα κενό…………………………………………………………………………………....…

  σ
σαρδόνιο χαμόγελο…………………………………………………………………………….
σάτυρος………………………………………………………………………………………...
Σειρήνες………………………………………………………………………………………..
Σίβυλλα………………………………………………………………………………………...
Σκύλλα και Χάρυβδη…………………………………………………………………………..
σοφόν το σαφές………………………………………………………………………………..
συλλήβδην…………………………………………………………………………………….
συν Αθηνά και χείρα κίνει……………………………………………………………………..
συνημμένος…………………………………………………………………………………....
συκοφαντώ…………………………………………………………………………………….
Συμπληγάδες………………………………………………………………………………….
στεντόρεια φωνή……………………………………………………………………………...
Σφίγγα………………………………………………………………………………………...
σφόδρα………………………………………………………………………………………..

  τ
τα εν οίκω μη εν δήμω………………………………………………………………………..
τα εξ αμάξης…………………………………………………………………………………..
τα καθ’ ημάς…………………………………………………………………………………..
τα πάντα ρει…………………………………………………………………………………...
Τάρταρα……………………………………………………………………………………….
τείνω ευήκοον ους…………………………………………………………………………….
τηρουμένων των αναλογιών…………………………………………………………………..
Τιτάνες………………………………………………………………………………………...
τι μέλλει γενέσθαι…………………………………………………………………………….
τις αγορεύειν βούλεται;……………………………………………………………………….
τι τέξεται η επιούσα…………………………………………………………………………...
το αιρείν και αιρείσθαι………………………………………………………………………...
το γίγνεσθαι…………………………………………………………………………………...
το δέον είναι…………………………………………………………………………………..
το δις εξ αμαρτείν ουκ ανδρός σοφού………………………………………………………..
το μη χείρον βέλτιστον……………………………………………………………………….
το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον………………………………………………………………
το ποιόν……………………………………………………………………………………….
τουτέστιν……………………………………………………………………………………...
τραγέλαφος……………………………………………………………………………………
των οικιών ημών εμπιμπραμένων ημείς άδομεν……………………………………………..
τω όντι………………………………………………………………………………………...

  υ
υμέναιος………………………………………………………………………………………
υπερέβη τα εσκαμμένα……………………………………………………………………….
υπό την αίρεσιν……………………………………………………………………………….
υπό μάλης…………………………………………………………………………………….
υπό την αιγίδα………………………………………………………………………………...
υπό την επήρειαν……………………………………………………………………………..

  φ
φαίνεσθαι……………………………………………………………………………………...
φανάρι του Διογένη…………………………………………………………………………....
φάσκω και αντιφάσκω…………………………………………………………………………
φαύλος κύκλος………………………………………………………………………………...
φενάκη………………………………………………………………………………………...
φερέφωνο……………………………………………………………………………………..
φευ…………………………………………………………………………………………….
φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας……………………………………………………..
φύρδην μίγδην………………………………………………………………………………...
φύσει και θέσει………………………………………………………………………………..

  χ
χαμαιλέων……………………………………………………………………………………..
χαίνουσες πληγές……………………………………………………………………………..
Χίμαιρα……………………………………………………………………………………….
χορεία…………………………………………………………………………………………
χρόνου φείδου………………………………………………………………………………...
χρυσούς αιών………………………………………………………………………………….
χύδην όχλος…………………………………………………………………………………...

  ψ
ψέγω…………………………………………………………………………………………...
ψήγμα……………………………………………………………………………………….....
ψηλαφίζω……………………………………………………………………………………...
ψιμύθιο………………………………………………………………………………………..
ψιχίο…………………………………………………………………………………………...
ψυχοπομπός Ερμής…………………………………………………………………………....

  ω
ώδινεν όρος και έτεκε μυν…………………………………………………………………….
ως δέλεαρ……………………………………………………………………………………...
ωσεί παρών…………………………………………………………………………………….
ως χαρίεν έστ’ άνθρωπος, όταν άνθρωπος εί………………………………………………….

Για να δείτε τη σημασία τους πατήστε εδώ: http://papatsiros.blogspot.gr/2017/01/blog-post.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου