Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

62ο κριτήριο:"Ο ρόλος της παιδείας στην εθνική άμυνα"

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
62ο κριτήριο αξιολόγησης                                                          Παπατσίρος Απόστολος
                                                                                                             φιλόλογος
                                        Ο ρόλος της παιδείας στην εθνική άμυνα

   Η έννοια της «εθνικής άμυνας» είναι μια σύνθετη έννοια που περιλαμβάνει κάθε μορφή υπεράσπισης ενός έθνους έναντι επιβουλών και διεκδικήσεων που ­άμεσα ή έμμεσα απειλούν την ύπαρξη, την επιβίωση και την ακεραιότητά του. Κάθε αντίσταση και αγώνας, ένοπλος ή ηθικός, εναντίον έμπρακτης ή επαπειλούμενης αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας ενός έθνους συνιστά την εθνική άμυνα.

    Δεν είναι δε τυχαίο ότι η έννοια της άμυνας έχει συνδεθεί με την έννοια του έθνους (μιλούμε για εθνική άμυνα), αφού η άμυνα αναλαμβάνεται και ασκείται κυρίως από τις ένοπλες δυνάμεις μιας χώρας, για να διαφυλαχθούν τα ιερά και τα όσια τα οποία συνιστούν ένα έθνος: η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια, οι θεσμοί, η ελευθερία, η δημοκρατία, η παιδεία, ο πολιτισμός. Η εθνική άμυνα απλώνεται και σκεπάζει όλα όσα ενσαρκώνει ο ιστορικός βίος ενός έθνους, η εθνική του υπόσταση, η ταυτότητά του ως έθνους. Γι’ αυτό και η άμυνα τού έθνους, η εθνική του άμυνα, έχει μεν ως επίκεντρο και ως αιχμή το ένοπλο τμήμα της εθνικής άμυνας, τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά επεκτείνεται και σε μια ηθική και πνευματική άμυνα η οποία περιβάλλει, συμπληρώνει και εμπνέει την εθνική άμυνα. Αυτή τη μορφή εθνικής άμυνας υπαγορεύει η εθνική συνείδηση, ό,τι ενώνει όλους τους πολίτες: η κοινή πατρίδα, η κοινή καταγωγή, η κοινή γλώσσα, η κοινή πίστη, η κοινή ιστορία, τα κοινά ήθη και έθιμα, η κοινή νοοτροπία, οι κοινές αξίες, ο κοινός πολιτισμός. Ό,τι με μια λέξη, στην περίπτωση της Ελλάδος, θα μπορούσε να ονομασθεί ελληνική παιδεία και ελληνική συνείδηση.

     Η προσφορά ελληνικής παιδείας στους νέους και η καλλιέργεια στις ψυχές τους της ελληνικής συνείδησης συνιστά την εθνική μας παιδεία. Δεν νοείται δε εθνική άμυνα που δεν πηγάζει, δεν τροφοδοτείται και δεν εμπνέεται από μια εθνική παιδεία, από μια παιδεία που αποσκοπεί στην καλλιέργεια της προσωπικότητας του παιδιού, ώστε να αποτελέσει συνειδητό και υπεύθυνο πολίτη μιας ελεύθερης και δημοκρατικής χώρας, της οποίας την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και τους δημοκρατικούς θεσμούς να αισθάνεται από μόνος του την ανάγκη και να θεωρεί τιμή του να υπερασπίσει, αν και όποτε χρειαστεί.

    Η εθνική άμυνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις, με το στράτευμα και τη στράτευση, προετοιμάζει τους πολίτες να υπερασπισθούν την πατρίδα με τα όπλα. Η εθνική παιδεία, με την καλλιέργεια του πνεύματος, του ήθους και του φρονήματος των νέων μέσα από την Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, τους προετοιμάζει ηθικά και πνευματικά να καταλάβουν τι σημαίνει υπεράσπιση της πατρίδας, ποιες αξίες και ποια ιδανικά έχουν χρέος να υπερασπίσουν όταν χρειαστεί να πολεμήσουν, και γιατί πρέπει ­ έστω και με κίνδυνο της ζωής τους ­ να αγωνιστούν γι’ αυτά. Ο σκοπός της εθνικής παιδείας, δηλ. της παιδείας που παρέχεται στη σχολική εκπαίδευση, είναι διττός: α) να διδάξει γνώσεις, να εφοδιάσει δηλ. τους μαθητές με πληροφορίες σε διάφορους κλάδους του επιστητού και να αναπτύξει τη γνωστική και νοητική δύναμη του νέου, ώστε να ενεργεί και να σκέπτεται σωστά και δημιουργικά· β) (που ενδιαφέρει το θέμα μας) να καλλιεργήσει την ψυχή και το πνεύμα του νέου, να του εμπνεύσει αξίες και ιδανικά, να του δώσει αρχές, να του δείξει μορφές συμπεριφοράς και αυτοπειθαρχίας, να του ξυπνήσει ευαισθησίες ηθικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές. Ειδικότερα, έργο της εθνικής παιδείας είναι να μυήσει τον νέο στη γλώσσα, στην ιστορία και στις παραδόσεις της πατρίδας του, στην πίστη, στις τέχνες και στα γράμματα και, γενικότερα, στον πολιτισμό, που προσδιορίζει την εθνική του ταυτότητα, την εθνική φυσιογνωμία της χώρας του και την εθνική ιδιοπροσωπία του λαού στον οποίον ανήκει. Και ο μεν στόχος της γνωστικής και νοητικής ανάπτυξης επιτυγχάνεται κυρίως με τα γνωστικά μαθήματα (μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, πληροφορική κ.λπ.), ενώ ο στόχος της πνευματικής και εθνικής γενικότερα καλλιέργειας και αγωγής επιτυγχάνεται κυρίως με τα εθνικά λεγόμενα μαθήματα (γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, θρησκευτικά, γεωγραφία, πολιτισμός, παραδόσεις κ.λπ.).

   Στους δασκάλους της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στους καθηγητές της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδίως τους φιλολόγους, εμπιστεύεται η Πολιτεία, η κοινωνία και το έθνος ολόκληρο την εθνική παιδεία των νέων, την εθνική εκπαίδευση των αυριανών πολιτών του. Αυτό και μόνο δείχνει τι βαρύτητα δίδεται στο Σχολείο και τι βάρος εναποτίθεται στους ώμους των εκπαιδευτικών, των δασκάλων των Σχολείων μιας χώρας, των ανθρώπων που θα οδηγήσουν εξ απαλών ονύχων τους νέους να αποκτήσουν εθνική συνείδηση. Γι’ αυτό και ο ρόλος του δασκάλου ­ του αληθινού δασκάλου και όχι του απλού διδάσκοντος ­σφραγίζει την εθνική Παιδεία και προσδιορίζεται ως λειτούργημα. Γι’ αυτό και ο ρόλος των Πανεπιστημίων που καταρτίζουν τους δασκάλους και των δύο βαθμίδων της Παιδείας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθοριστικός θα έλεγα της εθνικής παιδείας. Γι’ αυτό και είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη της Πολιτείας, η οποία επιλέγει, καταρτίζει, οργανώνει και ελέγχει το σύστημα λειτουργίας της εθνικής παιδείας. Εθνική Παιδεία και Εθνική Άμυνα, άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, αφού δεν μπορεί να υπάρξει η μία χωρίς την άλλη, συνιστούν τον κορμό τής εθνικής πολιτικής μιας χώρας και βασική προϋπόθεση για την εθνική της ανεξαρτησία, εδαφική και πνευματική.

(Γεώργιος Μπαμπινιώτης, καθηγητής Γλωσσολογίας, πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, 07/01/2001)

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις περίπου.
                                                                                         Μονάδες 25
Β1. Να βρείτε τα συνώνυμα των λέξεων ή φράσεων που σας δίνονται:
επιβουλών, συνιστούν, υπαγορεύει, διττός, εξ απαλών ονύχων.
                                                                                         Μονάδες 5
Β2. Για κάθε λέξη να βρείτε από ένα αντώνυμο: αντίσταση, επεκτείνεται, ενώνει, βαρύτητα, άρρηκτα.
                                                                                         Μονάδες 5
Β3. Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου του κειμένου;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
                                                                                         Μονάδες 5
Β4.α. Ποιος είναι ο τρόπος και τα μέσα πειθούς στη δεύτερη παράγραφο (Δεν είναι…συνείδηση.) του κειμένου;  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
β. Ποια η συλλογιστική πορεία της ίδιας παραγράφου;
                                                                                         Μονάδες 10 (6+4)
Β5. Σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων να εξηγήσετε γιατί ο συγγραφέας θεωρεί το επάγγελμα του αληθινού δασκάλου λειτούργημα.
                                                                                          Μονάδες 10

Γ΄ Παραγωγή λόγου: «Η ελληνική εκπαίδευση σήμερα δοκιμάζεται από την εγχώρια οικονομική κρίση και αντιμετωπίζει την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης που διαφοροποιεί τις συνθήκες ζωής σε όλα τα επίπεδα. Υποθέστε ότι γράφετε ένα άρθρο στην ιστοσελίδα του σχολείου σας (500-600 λέξεις περίπου). Να αναφερθείτε στους στόχους που πρέπει να υπηρετεί η εκπαίδευση σήμερα εκτός από την εθνική διαπαιδαγώγηση των νέων και να προτείνετε τρόπους καλύτερης διασύνδεσης του σχολείου με την αγορά εργασίας όσο και την κοινωνία γενικότερα».
                                                                                           Μονάδες 40
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου