Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

55o κριτήριο:"Ρατσισμός και στερεότυπα"


55ο κριτήριο αξιολόγησης                                                           Παπατσίρος Απόστολος
                    
             Πώς μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία
                                                                                                                                                                   
   Η κοινωνία μας ύστερα από τις τεράστιες αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε όλους τους τομείς της ατομικής, συλλογικής και κοινωνικής δραστηριότητας έχει γίνει ιδιαίτερα πολυποίκιλη. Όχι άδικα γίνεται συχνά λόγος για μια πολυφυλετική και πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία η ομαλή και αρμονική συμβίωση όλων των μελών είναι κάθε άλλο παρά αυτονόητη. Παλιές και νέες προκαταλήψεις, αναπαραγωγή στερεοτύπων, ακόμα και ρατσιστικές συμπεριφορές σε βάρος μειονοτικών ομάδων επιβιώνουν και αναβιώνουν.

  Σήμερα υπάρχει μια ασάφεια ως προς την κατανόηση της σημασίας των εννοιών της προκατάληψης, των στερεοτύπων και του ρατσισμού. Η προκατάληψη σχετίζεται με στάσεις και γνώμες για άτομα που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη θρησκεία, φυλή, εθνικότητα ή άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Η προκατάληψη αυτή περιέχει δυνατά συναισθήματα που είναι δύσκολο ν’ αλλάξουν. Τα στερεότυπα είναι απλοϊκές γενικεύσεις για μια ομάδα ανθρώπων. Όταν ενεργούμε με βάση προκαταλήψεις και στερεότυπα, τότε φτάνουμε στον ρατσισμό.

   Το ουσιώδες, λοιπόν, ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί, συνεργατικά, με αλληλοσεβασμό και κατανόηση, για να προλαμβάνουμε αυτού του είδους τη συμπεριφορά, η οποία, σε ακραίες περιπτώσεις, είναι δυνατό να έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία και για τα άτομα. Αρχικά, οφείλουμε να εκπαιδεύουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας στην αυτοπειθαρχία, στον αυτοέλεγχο και στον αυτοσεβασμό. Τα παιδιά αναπαράγουν μιμητικά πολλές φορές τη συμπεριφορά μας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί να είμαστε υγιή και θετικά πρότυπα γι’ αυτά. Έπειτα, αποδεχόμαστε τα παιδιά μας ως ξεχωριστά και μοναδικά και επαινούμε τις προσπάθειές τους. Η καταπίεση άλλων συχνά κάνει μερικούς να αισθάνονται πιο σημαντικοί και ισχυροί. Τα παιδιά που νιώθουν καλά με τον εαυτό τους έχουν μικρότερες πιθανότητες να αποκτήσουν προκαταλήψεις.

  Επίσης, τα διδάσκουμε -γονείς, δάσκαλοι, καθηγητές- να είναι ευαίσθητα στα αισθήματα των άλλων και τα βοηθούμε να αποκτήσουν ενσυναίσθηση. Εξηγούμε την αδικία που υφίσταται κάποιος, ο οποίος υπόκειται σε οποιαδήποτε μορφή προκατάληψης ή ρατσισμού. Ενισχύουμε με τη στάση μας τον σεβασμό και την ανοχή στις διαφορές, προσφέροντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με άτομα διαφόρων φυλών, εθνικοτήτων και θρησκευτικών απόψεων (για παράδειγμα, συμμετοχή σε αθλητικές ομάδες, διαθεματικές και διεπιστημονικές δραστηριότητες παντός είδους, καλλιτεχνικές ενασχολήσεις, συναυλίες κ.ά.). Ενθαρρύνουμε τα παιδιά και τα μαθαίνουμε να επεμβαίνουν θετικά με τη στάση τους και τα λόγια τους, όταν συναντούν ή παρατηρούν πράξεις ή στάσεις ρατσιστικές.

  Τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουν τα παιδιά ότι μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων υιοθετώντας στάση σύμπνοιας και αλληλοσεβασμού. Αυτή η στάση παράλληλα θα οδηγήσει στη μακροχρόνια αρμονική σύμπλευση και στον δημιουργικό συγχρωτισμό ατόμων και ομάδων των πολυφυλετικών κοινωνιών μας.
                                                     ( Σ. Σκλείδα, εφ. "Ο Τύπος", 4-12-2013, διασκευή)


Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις περίπου.
                                                                                 Μονάδες 25

2. Για κάθε λέξη που σας δίνεται να βρείτε από μια συνώνυμη:
 πολυποίκιλη, αυτονόητη, σχετίζεται, ουσιώδες, συγχρωτισμό.
                                                                                 Μονάδες 5

3. Για κάθε λέξη που σας δίνεται να βρείτε από μια αντώνυμη: 
συχνά, μπορούμε, επαινούμε, ενσυναίσθηση, ενισχύουμε.
                                                                                 Μονάδες 5

4. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος του κειμένου; 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                            
                                                                                 Μονάδες 5

5. α. Ποια είναι η δομή ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου του κειμένου;
                                                                                 Μονάδες 3
    β. Όταν 2η §, λοιπόν, Έπειτα 3η §: Ποια είναι η σημασία των διαρθρωτικών λέξεων.
                                                                                 Μονάδες 3

6. «Τα παιδιά αναπαράγουν μιμητικά πολλές φορές τη συμπεριφορά μας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί να είμαστε υγιή και θετικά πρότυπα γι’ αυτά.» Ποιο είναι το είδος της σύνταξης; Να το μετατρέψετε στο αντίθετο της.
                                                                                Μονάδες 4
7. "Τα παιδιά που νιώθουν καλά με τον εαυτό τους έχουν μικρότερες πιθανότητες να αποκτήσουν προκαταλήψεις". Να αποδείξετε τον ισχυρισμό αυτό σε μια παράγαφο 80-100 λέξεων με τη μέθοδο της αιτιολόγησης ή και των παραδειγμάτων.  
                                                                               Μονάδες 10

Γ΄ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ:

  Υποθέστε ότι συμμετέχετε ως εκπρόσωπος του σχολείου σας στον ανοικτό κοινωνικό διάλογο, που διοργανώνει ο δήμος της περιοχής σας, για τις σύγχρονες μορφές του ρατσισμού και τις συνέπειές του. Στην ομιλία σας (500-600 λέξεις περίπου) να περιγράψετε φαινόμενα ρατσιστικής συμπεριφοράς και τις συνέπειές τους στον κόσμο σήμερα.

                                                                                Μονάδες 40

                                                                       Καλή επιτυχία…
                                               

                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου