Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

40ο κριτήριο:"Ισότητα των φύλων"

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
                                                
                                                                                              Παπατσίρος Απόστολος
40ο κριτήριο: Ισότητα των φύλων                                                    φιλόλογος

                                                     Η γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία

   Με το πέρασμα του χρόνου η εικόνα της γυναίκας έχει αλλάξει ουσιαστικά. Η γυναίκα παλιότερα αντιλαμβανόταν τον εαυτό της ως λιγότερο δυναμικό και αυτόνομο, κυρίως λόγω του ότι ήταν υποχρεωμένη να παραμένει στο σπίτι και να μην εργάζεται, αλλά να ασχολείται μονάχα με την ανατροφή των παιδιών, με «τα του σπιτιού» και οι προσωπικές της ανάγκες έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα. Ο άντρας είχε τη μεγαλύτερη ισχύ από οικονομικής άποψης και όχι μόνο. Ήταν αυτός που είχε το ρόλο του «θηρευτή» που διεκδικούσε το «θήραμά» του.

   Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν μεταβληθεί και η θέση της γυναίκας έχει αλλάξει πάνω στην κοινωνική σκακιέρα. Η γυναίκα πλέον εργάζεται, βγάζει τα δικά της χρήματα και δεν διστάζει να διεκδικήσει όλα όσα θέλει. Οι αλλαγές αυτές αποτυπώνονται καλύτερα στο θέμα του γάμου, και πιο συγκεκριμένα στο γεγονός ότι οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια παντρεύονται σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Προτεραιότητα γι’ αυτές δεν αποτελεί πάντα η οικογένεια, αλλά η επαγγελματική καταξίωση και η οικονομική ανεξαρτησία.

   Όσον αφορά τον άντρα, φαίνεται πως έχει χάσει πια τον ρόλο του «κυνηγού» και στέκεται αμήχανος μπροστά στον καινούριο ρόλο της ανεξάρτητης και δυναμικής γυναίκας. Ο άντρας συχνά αισθάνεται αδύναμος καθώς βλέπει ότι η γυναίκα μπορεί πλέον να τα βγάλει πέρα μόνη της και ότι δεν τον έχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Η πραγματικότητα αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που κυριαρχούσε στο παρελθόν όπου ο άντρας ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Στη σημερινή πραγματικότητα οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές, αφού συχνά οι σύζυγοι βρίσκονται σε ανταγωνιστική θέση.

   Ένα ακόμη παράδειγμα όπου δείχνει την αλλαγή που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, αποτελεί το γεγονός ότι η γυναίκα αποφασίζει πολύ πιο εύκολα για το διαζύγιο σε σχέση με το παρελθόν. Είναι πλέον οικονομικά ανεξάρτητη και δε διστάζει να ρισκάρει παρά το κόστος. Αντιλαμβάνεται όμως ότι μπορεί να συνεχίσει τη συναισθηματική και σεξουαλική της ζωή και να σταθεί και πάλι στα πόδια της.

   Η σύγχρονη γυναίκα καλείται να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς ρόλους, σε αυτόν της συζύγου, της μητέρας, της εργαζόμενης γυναίκας, της καλής νοικοκυράς κ.ο.κ. Στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί σε όλα αυτά και να είναι «σωστή», όπως προστάζει η κοινωνία, συχνά πιέζεται, αγχώνεται και εξαντλείται. Η ανάγκη που προβάλλεται, είναι η γυναίκα να κρατήσει τις λεπτές ισορροπίες που απαιτούνται ανάμεσα στις υποχρεώσεις της ως μητέρας και νοικοκυράς, από τη μία και ως εργαζόμενης, από την άλλη. Παράλληλα, δε θα πρέπει ποτέ να ξεχνάει και τον ρόλο της ως γυναίκα. Θα πρέπει να φροντίζει τον εαυτό της, την εμφάνισή της, έτσι ώστε να εκπέμπει τη σεξουαλικότητα που απαιτείται. Δε θα πρέπει να απορροφάται από τις ποικίλες υποχρεώσεις στη δουλειά και στο σπίτι (φροντίδα των παιδιών, καθάρισμα, μαγείρεμα κ.α.) και να ξεχνά ότι είναι και γυναίκα - σύζυγος και ότι θα πρέπει να αφιερώνει και τον απαιτούμενο χρόνο και γι’ αυτό το κομμάτι του εαυτού της. Καθοριστικό ρόλο βέβαια σε κάθε περίπτωση διαδραματίζει και ο σύζυγος, ο οποίος θα πρέπει να τη βοηθά, να τη στηρίζει και να μην πάψει ποτέ να την κάνει να αισθάνεται ότι είναι σημαντική γι’ αυτόν.
                                                                                     Ελίνα Σιακαντάρη, Ψυχολόγος

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις περίπου.
                                                                                   Μονάδες 25
Β1. Να γράψετε από μια συνώνυμη λέξη για κάθε τύπο που σας δίνεται με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: μονάχα, ανεξάρτητης, ρισκάρει, ανταποκριθεί, ανάμεσα.
                                                                                   Μονάδες 5
Β2 α. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία της πρώτης παραγράφου;
      β. Πως επιτυγχάνεται η συνοχή της πρώτης με τη δεύτερη παράγραφο;
                                                                                   Μονάδες 6 (3+3)
Β3. α. Ποια είναι η δομή της τρίτης παραγράφου; (Όσον αφορά … ανταγωνιστική θέση)
    β. Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της ίδιας παραγράφου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
                                                                                   Μονάδες 6 (3+3)
Β4. Ποιος είναι ο τρόπος και τα μέσα πειθούς της τελευταίας παραγράφου του κειμένου;
                                                                                   Μονάδες 8
Β5. «Στη σημερινή πραγματικότητα οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές, αφού συχνά οι σύζυγοι βρίσκονται σε ανταγωνιστική θέση». Σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων περίπου να αναφέρετε αν θεωρείτε αυτόν τον ανταγωνισμό αναπόφευκτο ή και απαραίτητο.
                                                                                   Μονάδες 10

Γ. Παραγωγή Λόγου:
    «Αν και από το σύνταγμα προστατεύεται η θεσμική ισότητα των δύο φύλων (Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, άρθρο 4 παρ. 2) η ίδια η φύση της κοινωνικής ζωής πολλές φορές αποδεικνύει το αντίθετο. Το πρόβλημα των σχέσεων των δύο φύλων φαίνεται πως εξακολουθεί να απασχολεί την ελληνική κοινωνία και να επηρεάζει την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ τους, όσο και τη λειτουργία θεσμών όπως η οικογένεια, η εργασία, η διοίκηση κ.α. Σε ένα άρθρο σας (500-600 λέξεις περίπου) να αναφερθείτε συνοπτικά στους λόγους που εμποδίζουν την ισότητα των φύλων στην πράξη και να προσδιορίσετε τους τρόπους που πιστεύετε ότι αυτή μπορεί να πραγματωθεί στο μέλλον». 
                                                                                Μονάδες 40

                                                 

                                                                  Καλή επιτυχία...

Δείτε παράλληλα και το αντίστοιχο θέμα στο σύνδεσμο: http://papatsiros.blogspot.gr/2015/11/i.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου