Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

32o κριτήριο: ¨Παγκοσμιοποίηση¨

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

32ο κριτήριο αξιολόγησης                                                             Παπατσίρος Απόστολος
                                                                                                              Φιλόλογος

                                                 Ελλάδα και παγκοσμιοποίηση

    Στο λυκαυγές του 21ου αιώνα οικοδομείται μια νέα παγκόσμια κοινωνία η οποία αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς και δημιουργεί νέες προκλήσεις. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή δυναμική, έχει μπει για τα καλά στο λεξιλόγιό μας, και σωστά. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται την παγκοσμιοποίηση ως κάτι αρνητικό. Υποστηρίζουν ότι συρρικνώνεται η εγχώρια παραγωγή εξαιτίας των εισαγωγών με χαμηλό κόστος από τις αναπτυσσόμενες χώρες και αυξάνεται η ανεργία. Ένα άλλο επιχείρημα τους είναι ότι εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης αυξάνονται οι μετανάστες οι οποίοι εκτός του ότι μας “τρώνε τις δουλειές” αυξάνουν και την εγκληματικότητα. Τέλος υποστηρίζουν ότι με την παγκοσμιοποίηση χάνουμε την εθνική μας ταυτότητα. Εκφράζεται συχνά η ανησυχία ότι μέσα στην ΕΕ θα μας επιβληθούν παραδόσεις από τη δυτική Ευρώπη.

    Αυτό είναι λίγο-πολύ το “τρίπτυχο του φόβου” που φαίνεται να συνοδεύει στην Ελλάδα κάθε συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση. Ας δούμε αναλυτικά κάθε μια από τις “φοβίες”. Πρώτον, η οικονομία μας είναι πράγματι ανταγωνιστική; Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, το 1999 η Ελλάδα κατετάγη μόλις 41η ως προς την ανταγωνιστικότητα ανάμεσα σε 60 περίπου χώρες απ’όλο τον κόσμο. Το 1999 το εμπορικό μας έλλειμμα ξεπέρασε τα 6 τρισ. δρχ, δηλ. 16% του ΑΕΠ της χώρας μας. Πρέπει να παραδεχθούμε πως η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας είναι χαμηλή και αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με οικονομική πολιτική, όχι με ξόρκια. Με το να εγείρουμε τείχη γύρω μας δεν ξεπερνάμε τα προβλήματά μας. Αντίθετα το πιθανότερο είναι να υποστούμε αντίποινα από τις χώρες, τα προϊόντα των οποίων αποκλείουμε από την αγορά μας. Με τον προστατευτισμό διώχνουμε τις ξένες επενδύσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά την ένταξή μας στο κοινό νόμισμα, το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών είναι εξαιρετικά περιορισμένο, εξαιτίας κυρίως της ασάφειας που χαρακτηρίζει το νομικό μας πλαίσιο και του προστατευτισμού σε πολλούς τομείς της οικονομίας μας.

     Δεύτερον έχει η χώρα μας μεταναστευτική πολιτική; Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η μαζική είσοδος μεταναστών στη χώρα μας έχει προκαλέσει προβλήματα. Είναι όμως ανακριβές να αποδίδουμε όλη την εγκληματικότητα στους μετανάστες. Γιατί εγκλήματα δεν διαπράττονται μόνο απ’ αυτούς. Και, τέλος, είναι άδικο να παραβλέπουμε το γεγονός ότι πάρα πολλές δραστηριότητες στη χώρα μας στηρίζονται στην εργασία των μεταναστών. Αντί, λοιπόν, να βλέπουμε τους αλλοδαπούς μόνο ως πηγή κινδύνων, υπάρχουν τρόποι ώστε η παρουσία τους να αποβεί ωφέλιμη για την Ελλάδα. Λ.χ., δεδομένης της άσχημης κατάστασης των περισσότερων ασφαλιστικών ταμείων, οι μετανάστες μπορούν να ενισχύσουν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, εφόσον βέβαια καταβάλλουν τις εισφορές τους. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα-πρώτα χρειάζεται να εξαρθρωθεί η ανασφάλιστη εργασία και να αντιμετωπιστεί η εισφοροδιαφυγή. Η συντεταγμένη ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών μέσω της απασχόλησης και της ασφάλισής τους είναι η καλύτερη δυνατή απάντηση στο θέμα αυτό.

    Τέλος ποια εθνική ταυτότητα θέλουμε; Θα ήθελα να θυμίσω τη ρήση του Κωνσταντίνου Τσάτσου ότι η Ευρώπη στηρίζεται σε τρεις λόφους, της Ακρόπολης (της ελληνικής αρχαιότητας), του Γολγοθά (του χριστιανισμού) και του Καπιτωλίου (του ρωμαϊκού δικαίου). Συνεπώς στο θέμα της εθνικής μας ταυτότητας, δεν μπορώ να το συσχετίσω ευθέως με τις επιταγές της ΕΕ, η οποία είναι πολυεθνικός και πολυπολιτισμικός οργανισμός, με ιδιαίτερη ευαισθησία για τις ιδιαιτερότητες των μελών που την συναπαρτίζουν. Επίσης είναι τουλάχιστον αντιφατικό να τονίζουμε τον μοναδικό πολιτισμό μας και ταυτόχρονα να υιοθετούμε άκριτα ό,τι μας έρχεται από τη Δύση. Δεν είναι δυνατόν να “σερφάρουμε” στο αμερικανικής εμπνεύσεως Διαδίκτυο (Internet) και συγχρόνως να φορτώνουμε στις ΗΠΑ όλα τα κακά της μοίρας μας.

    Το θέμα, λοιπόν, δεν είναι αν μπορεί κανείς να αναστρέψει την παγκοσμιοποίηση. Το ζητούμενο είναι να βρούμε τις λύσεις κι όχι να αρκούμαστε στις διαπιστώσεις. Αντί για το “τρίπτυχο του φόβου” (διεθνής ανταγωνισμός, μετανάστευση, αφελληνισμός), να απαντήσουμε με το “τρίπτυχο της λύσης”: ανταγωνιστικότητα, μεταναστευτική πολιτική και κατοχύρωση της εθνικής μας ταυτότητας μέσα από μια σύγχρονη πολιτιστική ανάταση.
                                                                                               (άρθρο εφημ. Βραδινή)

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις περίπου.
                                                                                        Μονάδες 25
Β1. Να βρείτε από ένα συνώνυμο για κάθε λέξη που σας δίνεται: υποστηρίζουν, εγείρουμε, αντίποινα, ευθέως, επιταγές.
                                                                                        Μονάδες 5
Β2. Να βρείτε από ένα αντώνυμο για κάθε λέξη που σας δίνεται: λυκαυγές, έλλειμμα, ασάφειας, μαζική, ωφέλιμη.
                                                                                        Μονάδες 5
Β3. Ποιος είναι ο τρόπος και τα μέσα πειθούς της δεύτερης παραγράφου του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας;
                                                                                        Μονάδες 6
Β4. α. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία της σκέψης του συγγραφέα στην πρώτη παράγραφο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                   
                                                                                        Μονάδες 4
       β. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ των παραγράφων του κειμένου;
                                                                                        Μονάδες 5
Β5. "...είναι τουλάχιστον αντιφατικό να τονίζουμε τον μοναδικό πολιτισμό μας και ταυτόχρονα να υιοθετούμε άκριτα ό,τι μας έρχεται από τη Δύση". Να τεκμηριώσετε αυτό τον ισχυρισμό σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων περίπου.
                                                                                        Μονάδες 10

Γ΄ Παραγωγή λόγου:
    "Η παγκοσμιοποίηση είναι πλέον μια νέα πραγματικότητα για τον κόσμο σήμερα και τις ακριβείς της διαστάσεις δεν είμαστε ίσως ακόμα σε θέση να εκτιμήσουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι κάποιες διαπιστώσεις από τα μέχρι τώρα δεδομένα και να διατυπώσουμε κάποιες πιθανές προβλέψεις για το μέλλον. Τo σίγουρο όμως είναι, είτε μας αρέσει είτε όχι, πως θα πρέπει να προσαρμοστούμε σ' αυτό το νέο περιβάλλον ανταγωνισμού προκειμένου να επιβιώσουμε και να εξελιχτούμε οικονομικά και κοινωνικά. Με βάση αυτά τα δεδομένα, να γράψετε ένα άρθρο (500-600 λέξεις) για τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης γενικά στον κόσμο. Ποια στάση νομίζετε ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε ως κοινωνία απέναντι σ΄αυτή τη νέα κατάσταση σήμερα;¨  
                                                                                         Μονάδες 40

             
   
                                                                   Καλή επιτυχία...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου