Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

17ο κριτήριο "Το επάγγελμα"

                              
                                                 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
                                            
  
                                                                                                    Παπατσίρος Απόστολος
                                                                                                               Φιλόλογος
       17ο κριτήριο αξιολόγησης
                                                                Το  επάγγελμα

       Μόνο ο άνθρωπος μέσα στο ζωικό βασίλειο που κατοικεί τον πλανήτη μας έχει την ικανότητα και το προνόμιο να σχηματίζει κοινωνίες, δηλαδή ομάδες όπου η συλλογική δραστηριότητα δίνει προϊόντα που αποθησαυρίζονται και γίνονται κτήμα του κάθε ατόμου. Και μόνο στις κοινωνίες των ανθρώπων γεννιέται το επάγγελμα, γιατί ο άνθρωπος ακόμα και όταν έχει ικανοποιήσει την ανάγκη της τροφής, την ανάγκη της άμυνας και την ανάγκη της αναπαραγωγής, εργάζεται. Ακόμα και όταν έχει αποταμιεύσει αγαθά που του εξασφαλίζουν την πλήρωση των επιθυμιών του, πάλι εργάζεται.

      Ο άνθρωπος μπαίνει στο επάγγελμα όπως σε μια σφαίρα από την οποία δεν πρόκειται πια να βγει, όσο μακρά ζωή και αν ζήσει και το επάγγελμα μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, τον κυριεύει, και αυτή η υπόταξη διαρκεί όσο περίπου και η ζωή του. Το επάγγελμα σχηματίζει τον άνθρωπο, τον φτιάχνει. Δε θα είναι υπερβολή εάν πούμε ότι το επάγγελμα διαμορφώνει όχι μόνο την εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου, αλλά και τον (σωματικό και διανοητικό) τύπο του, τη "δομή" του. Ο τρόπος που βλέπει, μιλά, χει­ρονομεί, περπατά, διασκεδάζει κ.τ.λ. είναι βαθιά επηρεασμένος από το επάγγελμα που ασκεί. Στο ντύσιμο, στο χτένισμα, στους μορφασμούς, στη γλώσσα κ.τ.λ. είναι αποτυπωμένη η επαγγελματική μας απασχόληση και σήμερα ακόμη όπου, στους άνδρες τουλάχιστον, ο συρμός έχει επιβάλει μιαν αφόρητη μονοτονία στο κεφάλαιο της εξωτερικής περιβολής και των τρόπων της συμπεριφοράς. Από το ντύσιμο, την κουβέντα και το φέρσιμο μπορείτε χωρίς μεγάλη δυσκολία να μαντέψετε ποια είναι η επαγγελματική απασχόληση του συνομιλητή σας. Ο στρατηγός, και όταν ακόμη δε φορά τη στολή του, σας δηλώνει με τον τρόπο που στέκεται ή περπατά ότι είναι στρατιωτικός. Ο γιατρός, ο καθηγητής, ο ναυτικός, ο κληρικός, ο τεχνίτης εξαιτίας του επαγγέλματός τους τείνουν προς ορισμένο τύπο με ειδικά χαρακτηριστικά στην εμφάνιση και στην έκφρασή τους. Γι' αυτό, εάν καμιά φορά μας συστήσουν κάποιον που τον βλέπομε σχολαστικό στους τρόπους, άκαμπτο στις κινήσεις του, ντυμένο πολύ διακριτικά και μας πουν ότι είναι λ.χ. επαγγελματίας αθλητής, ξαφνιαζόμαστε. Κάτι το ασυμβίβαστο, το αντιφατικό αισθανόμαστε ότι υπάρχει ανάμεσα στη μορφή και στο επάγγελμά του. Η καθημερινή πείρα δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια απρόοπτα...

     Περιττό να προσθέσω ότι το επάγγελμα φτιάχνει και τον εσωτερικό μας κόσμο, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο παρατηρούμε, κρίνομε, αποτιμούμε τα πράγματα. Και όταν καμιά φορά λέμε: "έτσι θα μπορούσε να μιλήσει μονάχα ένας γιατρός", δεν αδικούμε τον γιατρό, αλλά αναγνωρίζουμε στον τρόπο της σκέψης του ανθρώπου που μας μιλά μια ορισμένη επαγγελματική νοοτροπία. Αποτυπώνει λοιπόν το επάγγελμα απάνω μας τη σφραγίδα του. Τα ασυμβίβαστα ή τα διάφωνα παρουσιάζονται σχεδόν κατά κανόνα μόνο στις περιπτώσεις όπου ο άνθρωπος δεν έχει μπει καλά στο επάγγελμά του ή το επάγγελμα δεν έχει καλά εγκατασταθεί μέσα του. Δυστυχώς δε διαλέγει κανείς πάντοτε το επάγγελμα που θα ασκήσει σύμφωνα με τις κλίσεις ή τις ικανότητές του. Συχνά, συχνότατα διάφοροι λόγοι (παρορμήσεις, πιέσεις, φαντασιώσεις) μας υποχρεώνουν να ασκήσουμε ένα επάγγελ­μα που δε μας ταιριάζει. Αν συμβεί όμως να ευνοηθεί κανείς με την ελευθερία της εκλογής, τότε βλέπομε πόσο καλά του πάει το επάγ­γελμα που ασκεί, και πόσο καλά ταιριάζει κι αυτός στο επάγγελμα που διάλεξε.

     Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι στον αληθινό επαγγελματία υπάρχει (συνειδητή και όχι σπάνια ασύνειδη) η πεποίθηση ότι πέρα α­πό τον απλό βιοπορισμό, πέρα και από την κοινωνική θέση που εξασφαλίζει το επάγγελμα, κάποιος γενικότερος κοινωνικός σκοπός ε­ξυπηρετείται με αυτό. Με την επαγγελματική του δραστηριότητα το άτομο γίνεται οργανικό μέλος της κοινωνίας και εργάζεται για την ευστάθεια και την πρόοδό της.
                                                             (E. Π. Παπανούτσος, ¨Πρακτική Φιλοσοφία)

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις περίπου.
                                                                              Μονάδες 25

Β1. Να γράψετε από μια συνώνυμη λέξη για κάθε τύπο που σας δίνεται με βάση τη σημασία τους στο κείμενο:  πλήρωση, υπόταξη, συρμός, αφόρητη, αποτιμούμε.
                                                                              Μονάδες 5
Β2. Να προσδιορίσετε το είδος του κειμένου και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
                                                                              Μονάδες 5
Β3. Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
                                                                              Μονάδες 5
Β4. Ποιος είναι ο τρόπος και τα μέσα πειθούς της δεύτερης παραγράφου;
                                                                              Μονάδες 10
Β5.¨Με την επαγγελματική του δραστηριότητα το άτομο γίνεται οργανικό μέλος της κοινωνίας¨.
      Να αποδείξετε τον ισχυρισμό του συγγραφέα σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων περίπου.
                                                                              Μονάδες 10

Γ΄ Παραγωγή Λόγου: «Για τους περισσότερους νέους η αναζήτηση και η επιλογή ενός επαγγέλματος, που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, είναι καθοριστικής σημασίας όχι μόνο για την ατομική τους πρόοδο αλλά και την κοινωνική προσφορά έργου. Με βάση αυτό τον προβληματισμό, να προσδιορίσετε την ιδιαίτερη αξία που έχει για κάθε άνθρωπο, αλλά και την κοινωνία ολόκληρη, η ορθή επιλογή επαγγέλματος. Με ποια κριτήρια καθορίζουν αυτή την επιλογή επαγγέλματος οι νέοι σήμερα; Υποθέστε ότι γράφετε ένα άρθρο (500-600 λέξεων περίπου) που πρόκειται να δημοσιεύσετε σε έντυπο ευρείας κυκλοφορίας.¨

                                                                              Μονάδες 40

                                  
                                                      
                                                             ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου